ĐẶT PHÒNG
10
Aug, 2020
11
Aug, 2020
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em

Tìm phòng

Kết quả

Điều chỉnh

Phòng ba hướng núi

Phòng này bao gồm 3 giường đôi (1m6) : Tủ quần áo, bàn cạnh giường, bà ...
 • Created with Sketch. 3 giường
 • Created with Sketch. 34 m2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

Phòng đôi hướng biển

Phòng này bao gồm 2 giường đôi (1m6 ) : Tủ quần áo, bàn cạnh giường, bà ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 24 m2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

Phòng đôi hướng núi

Phòng này bao gồm 2 giường đôi (1m6) : Tủ quần áo, bàn cạnh giường, bà ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 28 m2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

Phòng đơn hướng biển

Phòng này bao gồm 1 giường đôi King Size (1m8) : Tủ quần áo, bàn cạnh giườ ...
 • Created with Sketch. 1 bed
 • Created with Sketch. 22 m2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm
Tìm phòng
10
Aug, 2020
11
Aug, 2020
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em